โครงการ Summer Camp Program 2023 ที่เวียดนามจ้า
    

      ด้วย FPT University ประเทศเวียดนาม (ในฐานะกลุ่มสมาชิก UMAP) ประชาสัมพันธ์ Summer Camp Program 2023 เป็นระยะเวลา 10 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2566 โดยมีค่าธรรมเนียม 590 USD คลอบคลุมค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่ากิจกรรมตลอดโครงการ ค่าที่พัก ค่ารับ-ส่งสนามบิน และประกาศนียบัตร ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ดังเอกสารแจ้ง

20230524-FPT-Univ-Summer-camp-2023-Brochure.pdf

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ