สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กระทรวง Ministry of AYUSH แห่งรัฐบาลอินเดีย ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดียประจำปี 2566-2567
    

      ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กระทรวง Ministry of AYUSH แห่งรัฐบาลอินเดีย ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดียประจำปี 2566-2567 ผ่าน Indian Council for Cultural Relations ภายใต้โครงการ AYUSH Scholarship Scheme for the Academic Year 2023-24 ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ /ระบบการแพทย์แผนดั้งเดิมของประเทศอินเดีย โดยมีสาขาวิชาให้เลือก พร้อมให้ทุนสนับสนุนตามรายละเอียดดังแจ้ง ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถสมัครรับทุนได้ทางเว็บไซต์ทุน  http://a2ascholarships.iccr.gov.in/  ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ENG Flyer:

20230524-AYUSH-2023-Flyer.jpeg

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ