เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...