ทุนฟุลไบรท์สำหรับแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ สหรัฐอเมริกา
    

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์แข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant  Program  (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2567 ลักษณะของทุน FLTA คืออาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในไทย เมื่อได้รับทุนจะไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ โดยอาจจะต้องสอนอย่างน้อย 2 วิชาต่อภาคเรียน และต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 วิชาต่อภาคเรียน  โดยบังคับเรียนอเมริกันศึกษา และอีกหนึ่งวิชาเลือกเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.    ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสหรัฐอเมริกา
2.    เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือมัธยมศึกษาของรัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี (นับถึง 1 ส.ค. 66)
3.    มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 

      ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ TUSEF@fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ