ทุนการศึกษาประเทศเม็กซิโก “Scholarships for Medical Specialties-AMEXCID 2023”
    

      รัฐบาลเม็กซิโกเสนอให้ทุนการศึกษา หลักสูตร “Scholarships for Medical Specialties-AMEXCID 2023” ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาสเปน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDGs) และแลกเปลี่ยนเรียนความรู้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศอื่นๆ รายละเอียดตาม QR Code ดังแจ้ง  

      ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดและดำเนินการสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://sigca.gob.mx/login ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ