UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2566
    

      ด้วย UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2566 มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

      •  UMAP Canada Scholarships, 2023-2024 เสนอให้ทุนประจำปี 2023-2024 ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนสรุปงบประมาณกับ Global Affairs Canada โดยขอให้ติดตามที่เว็บไซต์ดังแจ้ง โดยทุนฯ จะเป็นไปตาม USCO2 platform

      •  UMAP Networking Event at APAIE UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์จัดบูธ (#D40) ในงาน the Asia-Pacific Association for International Educators-APAIE ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ทั้งนี้เชิญชวนมหาวิทยาลัยสมาชิกที่สนใจพบปะหรือหารือในประเด็นต่างๆ ได้  

      •  Program C Opportunities และ Discovery Camp Summer 2023 UMAP International Secretariat เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยสมาชิก UMAP เป็นเจ้าภาพ Program C และ Discovery Camp Summer 2023  โดยทั้ง 2 โครงการดำเนินงานภายใต้ USCO Platform 

      •  UMAP Board Meeting UMAP International Secretariat แจ้งกำหนดประชุม UMAP Board Meeting ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพ
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ