Shimane University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 1-2 ราย
    

      ด้วย Shimane University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 1-2 ราย ภายใต้โครงการ Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for Japanese Studies Students for the 2023-2024 academic year ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้สนใจสมัครขอได้โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครของโครงการอย่างละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย และสามารถเอกสารการสมัคร Download ได้ที่ https://bit.ly/3I3XLH8 ยื่นใบสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ