ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 21 ม.ค. 2566
    

สอบ ณ ห้อง NULC3 ชั้น 4 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) เวลา 9:00 - 12:00 น.

*** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***

ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ผู้เข้าสอบ ต้องได้รับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที
- ก่อนเข้าห้องสอบให้นิสิตเตรียมบัตรประจำตัวนิสิต หากไม่มีให้นำบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่มีรูปแสดงตัวจริงเท่านั้น และนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆรวมทั้งโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบเด็ดขาด
- อนุญาต ให้นำ ปากกา น้ำยาลบคำผิด บัตรแสดงตน กระเป๋าสตางค์ใบเล็กและกุญแจรถ ติดตัวเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

โปรดอ่านระเบียนการเข้าสอบ โดยละเอียด
คลิ๊กที่นี่ => ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ Writing.pdf