ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ
    

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของนิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป
ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว (ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งทาง E-Mail ) 

ส่ง E-Mail ยืนยันเพื่อยืนยัน วันที่ และ เวลาสอบ
พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
มาที่ diald@nu.ac.th อีกครั้ง

เนื่องจากกองฯ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการขัดข้องของ Sever หลักของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้

** ผู้สอบที่ชำระเงิน และ ยืนยันวันสอบ เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าสอบได้ตามปกติ ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ **

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -