เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2566

บุคลากร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 66 ได้ ในเวลา 09:00 น.เป็นต้นไป
บุคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 66 ได้ ในเวลา 09:30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ โทร 0 5596 1610
หรือ อีเมล์ : diald@nu.ac.th

Remark  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...