ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
    

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
ในวันและเวลาราชการ
หรือ ทาง E-Mail : diald@nu.ac.th
แจ้งข้อมูลดังนี้ 
- ชื่อ นามสกุล
- รหัสนิสิต
- ประเภทการสอบ NU Writing  
- วันที่สอบ 
- เบอร์โทรติดต่อ
จะส่งผลคะแนนกลับไปตาม E-Mail ที่ได้แจ้งมา ภายใน 3 วันทำการ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_19_11_2022