Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รับสมัครนิสิตจำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการ “Kanazawa University Short-term Exchange Program 2023-2024”
    

      ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รับสมัครนิสิตจำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการ “Kanazawa University Short-term Exchange Program 2023-2024” โดยเสนอลักษณะการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โปรแกรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ https://bit.ly/3QCwUVv

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -