ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 18 มิ.ย. 2565
    

สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- โปรดตรวจสอบ E-mail NU ของท่านเพื่อรับ กระดาษคำตอบ ภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2565
- นิสิต จะได้ Link เข้าห้องสอบผ่าน ทาง E-Mail หรือ ตรวจสอบที่เมนูปฏิทิน (Calendar) ภายในโปรแกรม Microsoft Teams ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 65

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ในการสอบ โดยละเอียด
Download File => Download

Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ Writing.pdf