UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565
    

ด้วย UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีประเด็นสำคัญดังนี้ 
-    วิธีการสมัครเป็นเจ้าภาพการจัด Discovery Camp Program
-    โครงการ Multilateral Student Exchange Programs (Programs A&B) for Winter/Spring 2023 (โดยที่หน่วยงานที่เข้าร่วมจะต้องเป็นเจ้าภาพรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นสมาชิก UMAP โดยประเภท A  หน่วยงานเจ้าภาพต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และประเภท B ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) กำลังเปิดรับให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเข้า upload ข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก UMAP เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
-    UMAP International Secretariat แจ้งการประชุมประจำเดือน(ทุกสองเดือน) เพื่อทบทวนและเข้าใจโครงการ UMAP และระบบ USCO2 โดยในรอบของประเทศแถบเอเชีย วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตามเวลากรุงมะนิลา (09.00 น.ตามเวลาประเทศไทย)
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ