เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...