รัฐบาลอินเดียจะมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
    

      ด้วยรัฐบาลอินเดียจะมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน จำนวน 10 ทุน ยื่นเอกสารสมัครผ่านต้นสังกัด หมดเขตวันที่ 7 เมษายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ