มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์แข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant  Program  (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2566
    

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์แข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant  Program  (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2566 ลักษณะของทุน FLTA คืออาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในไทย เมื่อได้รับทุนจะไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยใน โดยอาจจะต้องสอนอย่างน้อย 2 วิชาต่อภาคเรียน และต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 วิชาต่อภาคเรียน  โดยบังคับเรียนอเมริกันศึกษา และอีกหนึ่งวิชาเลือกเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

      1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสหรัฐอเมริกา

      2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือมัธยมศึกษาของรัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี 

      3. มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0

      ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ TUSEF@fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ