ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 ธันวาคม 2564
    

ติดต่อรับผลคะแนนได้ทาง E-Mail : diald@nu.ac.th
แจ้งข้อมูลดังนี้
- ชื่อ นามสกุล
- รหัสนิสิต
- ประเภทการสอบ NU Writing  
- วันที่สอบ 
- เบอร์โทรติดต่อ

จะส่งผลคะแนนกลับไปตาม E-Mail ที่ได้แจ้งมา ภายใน 3 วันทำการ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_18_12_2021.pdf