เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2565
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2565

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...