เปิดลงทะเบียนสอบ CEPT รอบชดเชย เฉพาะนิสิตที่สอบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 9:00 และ 10:30 น.
    

ลงทะเบียนสมัครสอบ .......คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

นิสิตที่ไม่สามารถลงสอบชดเชย ได้ตามตารางที่กำหนดไว้ ทางกองพัฒนาภาษาฯ จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง กรุณาส่ง E-Mail แจ้ง ชื่อ-นามสกุล-รหัสนิสิต-เบอร์โทรศัพท์ มาที่ diald@nu.ac.th ภายใน 14 กันยายน 2563

Link / Document : ลงทะเบียนสอบ CEPT รอบชดเชย