ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
    

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 ราย เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก โดยทุนนี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งออนไลน์และส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ