เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 63
บุคลากร สมัครได้ ในเวลา 09:00 น.เป็นต้นไป
บุคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น สมัครได้ ในเวลา 09:30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ โทร 0 5596 1610
หรือ อีเมล์ : diald@nu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/nu.diald

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...